Novým děkanem Fakulty strojní ČVUT se stal Miroslav Španiel