Nový vůz pomůže při výuce i výzkumu chování řidičů

4 22706