Nový tahač s palivovými články pro letištní logistiku