Nový software pro monitorování stavu srdce pacientů na dálku umožňuje zlepšit diagnostiku a intervenci