Nový řídicí systém Allen-Bradley vede obsluhu k lepším výrobním rozhodnutím