Nový projekt Recyklohraní – v centru pozornosti vzdělávání pedagogů a zahájení spolupráce s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity