Nový prodloužený pant s konstantním třením od Southco nabízí zvýšený třecí odpor v menším profilu