Nový nositel technologií pro kolaborativní uchopování