Nový modul TBEC společnosti Turck podporuje aplikace RFID s řadou velmi rychle se pohybujících tagů