Nový model ChatGPT-4o vede nad konkurenčním Claudem