Nové vedení z Olomouce do Bohuňovic zvýší spolehlivost dodávek elektřiny