Nové vedení od Ústí u Vsetína na Valašskou Polanku zvýší spolehlivost dodávek elektřiny