Nové obalové materiály od BASF pomáhají šetřit přírodní zdroje