Nové moduly V/V zjednodušují připojení zařízení v prostředích s nebezpečím výbuchu