Nová služba CzechTrade a MPO pomůže českým firmám získat kvalifikované pracovníky ze třetích zemí