Nová plastová paleta Rackpal® 1208M – univerzální produkt pro multioborovou logistiku