NOPO ENGINEERING zaznamenává růst poptávky po svých sofistikovaných logistických systémech