Nízké investice do výzkumu a vývoje brzdí českou konkurenceschopnost, firmy poukazují na nedostatek expertů