Nerecyklovatelné díly autovraků nemusí končit ve spalovnách, díky plazmovému zplyňování je lze přeměnit na čistou energii