Nejvíc patentů ze všech automobilek zaregistrovala zase Toyota