Největší zakázka Siemens Mobility v lokomotivním odvětví směřuje do Indie