Nejlepší IT diplomovou prací je návrh algoritmu pro autonomního robota záchranáře od Jana Bayera