NATO hledá řešení dopadů elektromagnetického pulsu