Nárůst regulovaných cen za přepravu a distribuci plynu se promítne do cen tepla