Nano zeď vytváří čisté prostředí pro kosmický výzkum