Na Univerzitě Pardubice se rozhodlo o nejlepším mladém chemikovi v zemi