Na rekultivacích lomu ČSA ukáží čas jedinečné sluneční hodiny