Musíme rozhodnout, kolik vodíku bude v našich plynovodech