Možnosti využití laserů v průmyslové praxi neustále rostou