Mobilní roboty MiR pomáhají ve FORD Motor optimalizovat interní logistiku v prostředí montážní linky