Ministr průmyslu a obchodu ocenil výborné výsledky loňského exportu