Denní zpravodajství

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zkracuje dobu hodnocení žadatelů o evropské dotace