Městské společnosti nerespektují Klimatický plán Hlavního města Prahy ani strategické dokumenty státu