Měření počtu nanočástic, průměrné velikosti částic