Meopta prohlubuje spolupráci se švédským obranným průmyslem