Manuální svařování, které se neztratí ani ve světě automatizace