Magazín Science publikoval článek, jehož spoluautoři působí na Fakultě biomedicínského inženýrství