Lokomotiva Siemens Vectron jako první v ČR úspěšně absolvovala testy kompatibility