Lidl splnil svůj "plastový" závazek o celé tři roky dříve