Lavinový výzkum Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT přinesl překvapivé výsledky