Laser L3-HAPLS v Centru ELI Beamlines dosáhl provozního výkonu 0.5 PW na opakovací frekvenci 3.3 Hz a zaznamenal světový rekord