Kovosvit MAS v dubnu uspořádá tradiční Zákaznické dny