Kovosvit MAS se zapojil do projektu, který má přivést ženy do strojírenských profesí