Kovosvit MAS díky Centru kompetencí vyvinul soustruh KL 285