Kontrolní a hygienické postupy mají u ochranných oděvů velký význam