„Konference kvality 2018“ - Nové normy a zkušenosti v praxi