JRD Energo navýšila instalovanou kapacitu svých fotovoltaických elektráren v Maďarsku o 150 %