Jedna z dominant Ostravy mění svou podobu – Elektrárna Třebovice bourá chladicí věž