Jedině propojené firmy budou ve světě Průmyslu 4.0 konkurenceschopné