Jeden obvod pro všechna zařízení, jedno řešení řídicího obvodu pro celý svět